udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Edukacija za senzorskog analitičara mesnih proizvoda – sudac početnik

 

Edukacija za senzorskog analitičara mesnih proizvoda – sudac početnik održana je u Drenovcima u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru u organizaciji Vukovarsko – srijemske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu 28. i 29. rujna. 2020 godine.  Edukacija je omogućila polaznicima stjecanje i obnavljanje teorijskih i praktičnih znanja o tehnologijama proizvodnje tradicijskih mesnih proizvoda, senzorskoj analizi te primjeni senzorske analize u otkrivanju grešaka u proizvodnji i predlaganju rješenja za razvoj, kontrolu i poboljšanje proizvoda. U teorijskom djelu posvećenom tehnologiji proizvodnje tradicijskih mesnih proizvoda objedinjeni su tehnološki procesi i tipične greške u proizvodnji. U praktičnom dijelu posvećenom senzorskoj analizi polaznici su upoznati sa osnovnim testovima prepoznavanja, rangiranja okusa i mirisa te su osposobljeni za određivanje glavnih senzorskih karakteristika i voditi rasprave s preporukama za razvoj, kvalitetu i poboljšanje mesnih proizvoda. Edukaciju je vodio izv.prof.dr.sc. Ivica Kos i dr.sc. Darija Bendelja Ljoljić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Nakon položenih ispita polaznici su dobili diplome s kojima mogu nastaviti daljnju edukaciju za senzorskog analitičara mesnih proizvoda – kvalificirani sudac.