udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Misija i Vizija

MISIJA

Misija Udruge uzgajivača crne slavonske svinje je kontinuirano unaprjeđivati uzgoj i proizvodnju crne slavonske svinje na području Republike Hrvatske te istovremeno pratiti i prilagođavati poljoprivredna gospodarstva potrebama suvremenog tržišta za visoko kvalitetnim tradicionalnim proizvodima animalnog podrijetla.

 

VIZIJA

Udruga uzgajivača crne slavonske svinje će kao vodeća i krovna organizacija uzgoja ove autohtone pasmine svojim radom i uslugama omogućiti uzgajivačima održivu proizvodnju i uspješno poslovanje njihovih gospodarstava na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

 

Projekti u nadolazećem razdoblju

 

PROJEKT „VELIKIH 10“
Ideja ovog projekta udruge je okupiti 10 malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u narednih 5 godina koji su spremni započeti biznis prerade mesa u tradicionalne suhomesnate proizvode. Za postizanje ovog cilja, potrebno je ispuniti brojne zahtjeve. Uzgajivači zainteresirani za započinjanje ovakvog poslovnog poduhvata moraju uložiti potrebna novčana sredstva, puno rada i truda i prije svega vremena. S obzirom da postoji tržišna potražnja za ovakvim proizvodima, opravdanost za investiranjem u ovakvu djelatnost je realna i provediva. Osim primarno gospodarske opravdanosti, ideja je da ova mala gospodarstva budu izgrađena poštujući očuvanja tradicijsku graditeljsku baštinu jer bi se na taj način stvorila dodatna mogućnost plasmana proizvoda i vidu turističke ponude. Na taj bi način u suradnji sa turističkim zajednicama Udruga Fajferica mogla organizirati posjete i obilaske stranih turista. Ideja o malim gospodarstvima ovakvog tipa kreirana je i osmišljena po uzoru na vinske ceste odnosno način kako funkcioniraju mali vinari.
Za ostvarivanje ovog cilja, Udruga „Fajferica“ će zainteresiranim pojedincima pružiti svu stručnu podršku u izradi projekta, ekonomske kalkulacije, tehnologije proizvodnje, marketinga te prodaje proizvoda. Molimo sve zainteresirane uzgajivače da se jave udruzi ukoliko se pronalaze u ovom projektu te da započnemo sa ostvarivanjem zajedničkog cilja, oživljavanje ruralnih krajeva Lijepe naše uz pomoć crne slavonske svinje!

 

3 CERTIFIKATA IZVRSNOSTI

U današnjem modernom i dinamičnom poslovnom okruženju, certificiranje gospodarstava je uobičajena praksa jer na taj način poslovni subjekti odnosno obiteljska poljoprivredna mogu ojačati svoj položaj i povjerenje u poslovnom okruženju. U poslovanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prijeko je potrebno ukazati na izvrsnost poslovanja jer je poslovati u današnjim uvjetima jako teško i komplicirano. Svaka je potvrda koja dokazuje da se radi o dugogodišnjem sustavnom i kvalitetnom radu poljoprivrednika potrebna, kako samim poljoprivrednicima tako i krajnjim potrošačima koji konzumiraju njihove proizvode.
Radi navedenih razloga, udruga uzgajivača crne slavonske svinje je započela sa promišljanjima u tom smjeru odnosno izradom certifikata izvrsnosti koji bi svim sudionicima u poslovnom okruženju garantirao kvalitetu. Konkretno, prvi osmišljeni certifikat je „CERTIFIKAT O IZVRSNOSTI UZGOJA“. Taj bi certifikat predstavljao garanciju da su svinje na poljoprivrednom gospodarstvu uzgojene u skladu sa pravilima definiranih priručnikom i pravilnikom od strane stručnog savjeta udruge. Drugi je certifikat „CERTIFIKAT O IZVRSNOSTI PROIZVODA“. Ovaj bi certifikat predstavljao garanciju da uzgajivači i mesoprerađivači proizvode visokokvalitetan i izvrstan tradicionalni proizvod odobren pravilnikom od strane stručnog savjeta udruge. Treći je certifikat nazvan jednostavno po pasmini „CRNA SLAVONSKA SVINJA“. Ovaj certifikat za razliku od prethodna dva, nije primarno namijenjen uzgajivačima, već restoranima i ugostiteljskim subjektima. Zašto? Crna slavonska svinja postaje prepoznatljiv brend. To je pasmina koja se razlikuje od suvremenih hibrida po načinu držanja, načinu hranidbe, proizvodnim svojstvima ali još bitnije i po filozofiji proizvodnje hrane utemeljenoj na održivom razvoju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. Radi toga, ovakvi proizvodi se pored opipljive kvalitete i vrijednosti razlikuju i po dodanoj vrijednosti koju nije moguće platiti novcem. Iz tih razloga, restoranima koji će predstavljati značajan udio u ponudi proizvoda od crne slavonske svinje, ovaj će certifikat potvrđivati da poštuju navedena načela o održivoj proizvodnji hrane. Također, krajnjim će potrošačima sva tri certifikata biti garancija da meso ili animalni proizvodi koje konzumiraju potječu od svinja uzgojenih na ekstenzivan način, koje su život provele na svježem zraku, na pašnjacima obasjanih suncem te u skladu sa najzahtjevnijim načelima o dobrobiti životinja.

 

PRIRUČNIK O UZGOJU CRNE SLAVONSKE SVINJE
Glavni razlog za pokretanje postupka o izradi priručnika o uzgoju crne slavonske svinje na malim gospodarstava je taj što postoji dugogodišnja neujednačenost načina uzgoja i proizvodnje svinja. Crne svinje odnosno svinjske polovice kao proizvodi ovakvog neujednačenog sustava proizvodnje ne predstavljaju adekvatan, dovoljno kvalitetan niti konkurentan proizvod. Način i pristupi koji se koriste na gospodarstvima, osim što su vrlo različiti često su i neprimjereni. Tako na primjer, neki uzgajivači postupaju sa crnim svinjama u uzgoju kao i sa suvremenim hibridima, neki pripuštaju krmače mlađe od 6 mjeseci, hrane ih nedovoljno itd. Prema tome, ideja je udruge okupiti stručnjake iz svih relevantnih institucija Republike Hrvatske (Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Agronomski fakultet u Zagrebu, Veterinarski fakultet Zagreb, HPA, Savjetodavna služba i Centar za unaprjeđenje stočarstva) koji će izraditi kratki priručnik za uzgajivače o uzgoju crne slavonske svinje. Ovakvom bi se izdanjem započelo s konkretnim ispravljanjem neujednačenog uzgoja te bi to bio početak uspostavljanja ozbiljnog i dugoročnog uzgojnog standarda. Rok za izradu je postavljen za 2017. i 2018. godinu.