udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

O udruzi

Udruga uzgajivača crne slavonske svinje “Fajferica”, sa sjedištem u Đakovu, krovna je uzgojna organizacija uzgajivača Crne slavonske pasmine svinja na razini Republike Hrvatske. Udruga ima potpisano Rješenje Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske o provedbi uzgojno-selekcijskog programa, sukladno propisanim zakonskim regulativama i Operativnom programu uzgoja svinja u RH te sklopljen Ugovor o suradnji s Agrobiotehničkim fakultetom u Osijeku. Područje djelovanja Udruge je cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

 

POČECI NAŠEG RADA (2011. – 2012.)
Prvotno pod nazivom Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Osječko-baranjske županije (UCSSOBŽ) i spomenutim područjem djelovanja, Udruga je osnovana 7.10.2011. godine u Đakovu gdje je bilo i sjedište Udruge. Udrugu je osnovala mala skupina entuzijasta uzgajivača crne slavonske svinje uz podršku stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Hrvatske Poljoprivredne Agencije. Osnivanju Udruge je pristupilo 11 uzgajivača i stručni članovi. Ubrzo se započelo raditi na izradi kratkoročnih i dugoročnih planova uzgoja fajferice i razvoja udruge te izradi Uzgojnog programa. Donošenjem Uzgojnog programa stvoreni su uvjeti za traženjem suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede za bavljenjem uzgoja uzgojno valjanih svinja pasmine Crna slavonska te je na osnovu 250 matičnih grla od 11 redovnih članova Udruge izdano Rješenje 19. ožujaka 2012. godine.
U svojoj prvoj godini djelovanja (2011./2012.) Udruga je promotivno sudjelovala na brojnim kulturno-umjetničkim i gospodarskim manifestacijama diljem Slavonije. Kao domaćin Udruga je ugostila sudionike EPSPA (European Pig Selection Production Association) konferencije odnosno predstavnike nacionalnih saveza uzgajivača svinja iz većine europskih zemalja u organizaciji Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske (SUS). Malo po malo, zbog sve češćih upita uzgajivača izvan Osječko-baranjske županije za članstvom u Udruzi te kvalitetnijom organizacijom uzgojno-selekcijskog rada nad cjelokupnom populacijom crne slavonske svinje, dana 2.12.2012. na redovitoj godišnjoj Skupštini donesena je Odluka o promjeni područja djelovanja na cjelokupnu Republiku Hrvatsku. Također, usvojeno je novo ime udruge, Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“ (UCSS „Fajferica“).

 

KORAK DALJE (2012.-2014.)
Pored provođenja Uzgojnog programa, Udruga je nastavila s unaprjeđenjem svog djelovanja i kreirala Pravilnik o radu Udruge koji imaju za cilj definiranje, očuvanje i unapređenje crne slavonske svinje. U skladu s Uzgojnim programom i Pravilnikom o radu odnosno programom definiranja i očuvanja izvornosti pasmine crne slavonske svinje Udruga je u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku provodila program analize DNK sa svrhom utvrđivanja genetske čistoće crne slavonske svinje na temelju gena za boju kože. Nadalje, u proljeće 2013. u organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije i Udruge Fajferica održana je prva Nacionalna izložba crne slavonske svinje u sklopu Gospodarske izložbe u Slavonskom Brodu na kojoj su izlagali najuspješniji uzgajivači fajferice. Izložba je s vremenom postala tradicionalna gdje se nadmetanjem između uzgajivača svakodnevno pridonosi uzgojno-selekcijskom radu. Konstantnim predavanjima i promoviranjem, vodstvo Udruge predstavlja pasminu i na taj način pokušava afirmirati sadašnje i buduće uzgajivače svinja na uzgoj crne slavonske svinje kao temelja domaće održive svinjogojske proizvodnje u budućnosti.
Pored navedenih aktivnosti, Udruga je nastavila sa daljnjim unaprjeđenjem rada iz čega su proizašli novi dokumenti odnosno pristupi u poslovanju udruge, Poslovnik o radu Izvršnog odbora, Poslovnik o radu Nadzornog odbora, Poslovnik o radu Skupštine te Poslovnik o radu Suda časti. Ovim se dokumentima kroz kvalitetniji pristup i podizanje poslovanja djelovanje udruge podiglo na značajno višu razinu što pridonosi dugoročnim ciljevima i strategiji razvoja udruge.

 

STRUČNI SAVJET ZA PROVEDBU UZGOJNOG PROGRAMA (2014. – danas)
Radi sve većih potreba za sustavnim i kontinuiranim unaprjeđenjem uzgojno-selekcijskog rada, vodstvo udruge je došlo na ideju o okupljanju većeg broja stručnih članova i formiranju stručnog savjeta. Stručni savjet za provedbu uzgojnog programa je tijelo udruge čiji je zadatak donositi i dorađivati Uzgojni program crne slavonske svinje, izrađivati prateće dokumente (naputke, stručna uputstva) vezane uz provedbu Uzgojnog programa, uvoditi najnovija dostignuća iz područja uzgoja, genetike i selekcije, analizirati rezultate uzgoja, raspravljati o tehnološkim procesima uzgoja svinja (hranidba, njega, smještaj, reprodukcija i dr.) s namjerom da se poboljšanjem uzgoja doprinese uspješnijem provođenju Uzgojnog programa. U radu stručnog savjeta sudjeluju sljedeći članovi: voditelj uzgojnog programa – dr.sc. Boris Lukić (Agrobiotehnički fakultet u Osijeku), Željko Mahnet dipl.ing. (Hrvatska Poljoprivredna Agencija), doc.dr.sc. Nikola Raguž (Agrobiotehnički fakultet u Osijeku), doc.dr.sc. Sven Menčik (Veterinarski fakultet u Zagrebu) i prof.dr.sc. Danijel Karolyi (Agronomski fakultet Zagreb).

 

BUDUĆNOST UDRUGE I CRNE SLAVONSKE SVINJE
Udrugu Fajferica čeka dinamično ali i izazovno razdoblje djelovanja. Tijekom 2016. godine i 2017. godine unaprjeđuje se uzgojno-selekcijskog rad što podrazumijeva podizanje standarda u provođenju uzgojnog programa crne slavonske svinje, konkretno u vođenju baza podataka, provođenju selekcijskih metoda te provođenju uzgojnih, zootehničkih i praktičnih mjera na gospodarstvima naših uzgajivača. Temelj kvalitetnog uzgojnog programa je učinkovito prikupljanje podataka (matična evidencija, proizvodna svojstva i reproduktivna svojstva) što će u nadolazećem razdoblju biti prvi prioritet. Prvi će koraci u postizanju ovih ciljeva bili su izrada novog uzgojnog programa te priručnika za uzgajivače. 
Drugi cilj udruge je najbitniji uzgajivačima, a to je potaknuti i organizirati plasman proizvoda od crne slavonske svinje, odnosno svježeg mesa i tradicijskih proizvoda. Crna slavonska svinja je naša autohtona pasmina s trenutno najvećim potencijalom u budućem razvoju stočarstva u Republici Hrvatskoj, tvrdnje su mnogih stručnjaka. Prema tome, udruga će raditi na ostvarivanju tog potencijala proizvodnjom proizvoda s visokom dodanom vrijednošću kroz stjecanje oznaka zaštite proizvoda na europskoj razini (PDO i PGI). Također, u budućem radu udruge uz navedene prioritete je i organizirani uzgoj crnih slavonskih svinja te plasman proizvoda. To se planira ostvariti kroz prerastanje udruge u tržišno orijentiranu instituciju koja će osigurati prodaju mesa crne slavonske svinje te tradicijskih proizvoda kao što su kulen, kobasice, slanina, mast, čvarci itd.

 

BROJNO STANJE POPULACIJE FAJFERICA I UZGAJIVAČA (15.9.2016. – 07.05.2019.)
Tijekom ne tako davne prošlosti bila je najbrojnija pasmina na našim područjima, dok je danas u ukupnom obujmu svinjogojske proizvodnje i dalje u malom broju. No situacija se polako mijenja. Broj registriranih krmača crnih slavonskih u kontroli proizvodnosti raste, pa je tako od 2004. godine narastao sa 542. na 1081 u 2019. godini. Jednako tako, u istom razdoblju je broj nerasta porastao sa 57 na 203. Te nam brojke puno znače. Udruga trenutno okuplja 110. uzgajivača s područja cijele Hrvatske.