udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Udruga Fajferica održala radionicu za članove

Dana 25.10.2014. na izletištu Blanje kod Donjeg Miholjca, održana je radionica za članove udruge Fajferica, za one koji to žele postati te goste i sve zainteresirane. Na radionici su članovi stručnog savjeta: Boris Lukić, Željko Mahnet i Anamarija Frkonja Smetko održali javna izlaganja o aktualnim temama na području svinjogojstva Pročitajte više…

Potpisan Ugovor o sufinanciranju rada uzgojnih udruženja u 2014. godini

Udruga Fajferica potpisala ugovor o „Sufinanciranju rada uzgojnih udruženja u 2014. godini“. Ugovor je potpisan u Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Iznos sufinanciranog dijela uplaćenog od strane Ministarstva na dan 25.09.2014. je 28 172,95 kn.

Održana prva sjednica Stručnog savjeta za provedbu uzgojnog programa

Dana 10.09.2014. održana je prva sjednica Stručnog savjeta za provedbu uzgojnog programa  u prostorijama Hrvatske poljoprivredne agencije u Zagrebu, Ilica 101, pod predsjedanjem v.d. Voditelja uzgojnog programa Borisa Lukića uz nazočnost ostalih članova Savjeta Svena Menčika, Željka Mahneta i Anamarije Smetko. Pročitajte više…

Članovi udruge sudjelovali na 2. Međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu

U sklopu 22. Međunarodnog bjelovarskog sajma u Gudovcu 07.09.2014., održana je stočarska izložba sa ocjenjivanjem grla izložene stoke. Na izložbi su sudjelovali članovi Udruge: Dubravko Mikić, Nikola Dulikravić, Danijel Todorović, Igor Kovačić i Mirjana Petrović.  Pročitajte više…

Ostavka voditelja uzgojnog programa

Doc.dr.sc. Vladimir Margeta izašao je iz Udruge i dao neopozivu ostavku na mjesto Voditelja uzgojnog programa Udruge. Na sjednici Izvršnog odbora održanoj u Vukojevcima 17.08.2014., za vršitelja dužnosti Voditelja uzgojnog programa Udruge do iduće redovite Skupštine izabran je član Stručnog savjeta za provedbu Uzgojnog programa Boris Lukić, dipl. ing.  Pročitajte više…