udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Udruga sudjelovala na sajmu VIROEXPO 2013

Udruga je kao izlagač dana 18.-20.01.2013. sudjelovala na sajmu VIROEXPO u Virovitici. Ekipa u sastavu Dominik Knežević, Vladimir Margeta, Igor Kovačević, Mirjana Petrović te neizostavne hotstese i tamburaši izvrsno su se zabavili puna tri dana na sajmu. Četiri praseta je ispečeno, dva rolana te dva sa ražnja, slanina iz rasola, suha rebra, salenjaci itd., sve servirano za degustaciju i prodaju. Podijeljeno je puno promotivnog materijala i sve u svemu, sajam je bio “pun pogodak” 🙂

Operativni program razvitka svinjogojske proizvodnje 2014.-2020.

Dr.sc. Vladimir Margeta je primljen u Povjerenstvo Operativnog programa razvitka svinjogojske proizvodnje za razdoblje 2012.-2020. a posebice dio koji se odnosi na autohtone pasmine svinja u RH. Model uzgoja i rada Udruge će biti implementiran u Operativni program kako za Crnu slavonsku tako i za Turopoljsku svinju.