udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Potpisan Ugovor o sufinanciranju rada uzgojnih udruženja u 2014. godini

Udruga Fajferica potpisala ugovor o „Sufinanciranju rada uzgojnih udruženja u 2014. godini“. Ugovor je potpisan u Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Iznos sufinanciranog dijela uplaćenog od strane Ministarstva na dan 25.09.2014. je 28 172,95 kn.