udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Na snazi novi Uzgojni program crne slavonske svinje

 S obzirom da populaciju crne slavonske svinje u zadnjih nekoliko godina prati pozitivan rastući trend u pogledu brojnosti populacije zbog porasta interesa za njenim ekonomskih iskorištenjem javila se i potreba za stvaranjem novog Uzgojnog programa koji je stupio na snagu 10.svibnja.2019. godine u Drenovcima u sklopu Fajferica gastro show-a.

Uzgojni program jasno definira teorijske i praktične pristupe u očuvanju genetske raznolikosti i uzgoja crne slavonske svinje uz primjenu znanstveno – stručnih spoznaja.  Uzgojni program se provodi na području cijele Republike Hrvatske i osnovni ciljevi su očuvati fenotipske i genotipske osobine pasmine kakve su u izvornom obliku prilagođene tradicijskom načinu držanja. Također, veliki se napori ulažu u povećanje populacije uz izbjegavanje visokog stupnja uzgoja u srodstvu. Ovim temeljnim dokumentom želimo unaprijediti uzgoj, reprodukciju te tehnologiju proizvodnje u pogledu uvjeta smještaja i hranidbe kako bi jedinke crne slavonske svinje bile što kvalitenije i ujednačenije po pitanju plodnosti, tovnosti, klaoničkih svojstava i kvalitete mesa. Novim Uzgojnim programom jasno se određuju eksterijerna, reproduktivna i proizvodna obilježja pasmine, geografsko područje uzgoja, uzgojni ciljevi i metode za selekciju uzgojno valjanih životinja te provedba i vrednovanje uzgojnog programa, uključujući postupke identifikacije i označavanja životinja, testiranja nerastića/nazimica kao i vođenje matičnog  knjigovodstva. Kao takav, Uzgojni program je usvojen na godišnjoj skupštini koja se održala 10.svibnja.2019.godine u Drenovcima u sklopu Fajferica gastro show-a.