udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Zaštita izvornosti mesa crne slavonske svinje

Iznimna otpornost na bolesti i specifičan način držanja u kojem se dobiva visokokvalitetno meso u pogledu sastava i kakvoće pri ekstenzivnom ili poluintenzivnom načinu držanja osnovne su karakteristike crne slavonske svinje – fajferice. 

Navedene karakteristike su bile početni temelj za pokretanje postupka zaštite naziva proizvoda “Meso crne slavonske svinje” na nacionalnoj razini. Tijekom 2018. godine Poljoprivredno – uslužna zadruga “LETA” iz Vukojevaca pokrenula je projekt zaštite mesa crne slavonske svinje s oznakom izvornosti te izdala specifikaciju po kojoj se točno definiraju svi parametri važni pri dobivanju oznake izvornosti. Kako se brojnost populacije povećala, danas se teži tome da se meso crne slavonske pasmine zaštiti s oznakom izvornosti kako bi se jasno definirale osnovne značajke proizvoda i njegove posebnosti, zemljopisno područje u kojem se proizvodi zaštićeni proizvod, dokazi o podrijetlu, opisi dobivanja proizvoda, sustav sljedivosti i kontrole proizvoda te načini označavanja i pakiranja proizvoda. Meso koje posjeduje oznaku izvornosti “Meso crne slavonske svinje” kao finalni proizvod potrošaču daje jamstvo da je to proizvod visoke kvalitete proizveden u skladu sa izdanom specifikacijom, u skladu sa kriterijima dobrobiti i zdravlja životinja. Zaštitom izvornosti mesa crne slavonske svinje proizvođačima bi trebao biti olakšan plasman proizvoda na tržište, a potrošači bi znali da je proizvod u njihovim rukama visoke kvalitete i u potpunosti proizveden u skladu sa odredbama.