udruga uzgajivača crne slavonske svinje

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Postojeće stanje populacije

U Hrvatskoj je 31. 12. 2014. godine bilo pod kontrolom 1064 krmača i 163 nerastova (HPA, 2014). Najbrojnija populacija crnih slavonskih svinja nalazi se u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Posljednjih 10 godina evidentno je značajno povećanje broja životinja ove pasmine, kao i uzgajivača. Međutim, ova pasmina još uvijek se ubraja u tzv. skupinu „ugroženo za opstanak“. Razlog povećanja broja životinja su i mjere u okviru državne agrarne politike koje su sustavom novčanih poticaja i zaštite omogućile opstanak ove pasmine. Program očuvanja crne slavonske pasmine započeo je 1996. godine kada je ustanovljeno da je preostalo još samo 46 krmača i 5 nerasta. Veličina efektivne populacije bila je manja od 20 i tada se pasmina nalazila u fazi kritičnoj za opstanak. Danas je situacija puno bolja, međutim, još uvijek nije zadovoljavajuća. Novim operativnim programom razvoja svinjogojske proizvodnje u razdoblju od 2014. do 2020. godine, u okviru mjera za poticanje ruralnog razvoja, predviđa se povećanje broja rasplodnih krmača i nerastova crne slavonske svinje do broja od 10.000 rasplodnih grla, što bi rezultiralo proizvodnjom 50.000 tovljenika na godišnjoj razini. Za ostvarivanje ovog programa na raspolaganju su značajna sredstva iz strukturnih fondova EU, što predstavlja veliku šansu za manje proizvođače i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se nisu u stanju nositi sa zahtjevnim tehnologijama intenzivnog svinjogojstva.

Udruga trenutno raspolaže s fondom od 384 rasplodnih krmača i 53 nerastova, odnosno 36% te 32% od ukupne populacije. 

 

Genetski potencijal crne slavonske svinje

Kako je već ranije navedeno, crna slavonska svinja je plemenita pasmina koja se ubraja u skupinu masno-mesnih ili mesno-masnih tipova svinja. Koji će proizvodni tip prevladati, ovisi isključivo o načinu držanja i hranidbi. Operativnim programom predviđeno je, osim povećanja broja svinja, i povećanje plodnosti (1-2 praseta više u leglu) te povećanje mišićnog tkiva u trupu svinja (5-10%), ali uz uvjet da se ne naruše pozitivna svojstva svojstva koja odlikuju ovu pasminu u pogledu otpornosti i kakvoće mišićnog i masnog tkiva. U ekstenzivnim uvjetima držanja, na paši, crne slavonske svinje mogu ostvariti prosječni dnevni prirast od približno 500 g, dok se isti u poboljšanim uvjetima držanja i hranidbe (zatvoreni obori, intenzivni tov kukuruzom) mogu kretati do 640 pa čak i preko 700 g.